Jasno i Glasno

Škola pevanja koja obuhvata četvoromesečni kurs individualnih časova pevanja u ciju poboljšanja nivoa izvedbe i kvaliteta pevača, kao i pripreme za razne televizijske i druge javne nastupe.

Takođe, može se raditi na postavci interpretacije određenih pesama, a sve u cilju pronalaženja autentičnog izraza pevača.

Vežbe obuhvataju ritmiku, intonaciju, ornamentiku i fraziranje, a sve u skladu sa muzičkim stilom – manirom.

Jedini preduslov za pohađanje ovog kursa je želja i upornost, a vaša diskrecija je sa nama zagarantovana.